Jalostus ja PEVISA

PEVISA

Lonkat: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvaustulos. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C.

Polvet: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen polvitarkastustulos. Rekisteröinnillä ei ole raja-arvoa.

Silmät: koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastustulos. Silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta.

jälkeläismäärät: Koiran Suomessa rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 18 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 9 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue, rekisteröidään kuitenkin kokonaan.

Pysyvä poikkeuslupa ulkomaisten urosten polvitutkimusten suhteen on saatu kennelliitosta 1.7.2012. Jatkossa ulkomaisilta uroksilta vaaditaan lonkkakuvaustulos ja silmätarkastus, aivan kuten aiemminkin. Poikkeuslupa koskee kun käytetään ulkomaista urosta ulkomailla tai ulkomailta tuotettua spermaa. Jos ulkomainen uros astuu Suomessa, koskee sitä samat säännöt kuin suomalaisia uroksia.