Jalostus

PEVISA

Lonkat: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvaustulos. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C.

Polvet: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen polvitarkastustulos. Rekisteröinnillä ei ole raja-arvoa.

Silmät: koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastustulos. Silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta.

jälkeläismäärät: Koiran Suomessa rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 18 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 9 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue, rekisteröidään kuitenkin kokonaan.