Pentuvälitys

Pentuvälitys:
Näillä sivuilla kerrotaan kaikki pentuvälitykseen ilmoitetut pentueet, jotka täyttävät pentuvälityksen ehdot.
These combinations meet the requirements of the breed association’s breeding program.

Anne Vaskio
jalostus.islanninkoirat@gmail.com

Sukusiitosprosentit on laskettu Koiranetissä viidellä (5) sukupolvella.
Rajana pidetään 6,25 %, mutta suositus on, että pyritään 4 %:n alle kokonaiskannassa.
Tällä hetkellä (1/2016) kokonaiskannan 10 viime vuoden prosentti on 0,99.

Pysyvä poikkeuslupa ulkomaisten urosten polvitutkimusten suhteen on saatu kennelliitosta 1.7.2012. Jatkossa ulkomaisilta uroksilta vaaditaan lonkkakuvaustulos ja silmätarkastus, aivan kuten aiemminkin.

Uudet pentuvälityssäännöt hyväksyttiin syyskokouksessa ja ne astuivat voimaan 1.1.2016.
Uudet säännöt kannattaa lukea huolellisesti, ennen kuin on astuttamassa koiraa. Jos joku asia on epäselvä, autamme jalostustoimikunnassa ja pentuvälityksessä mielellämme. Varsinaisten sääntöjen alta löydät myös tiivistelmän suurimmista muutoksista!

KAIKKIA A-LISTAN YHDISTELMIÄ/KOIRIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT:

 

 

Pentuja ennen välitykseen tulevaa pentuetta Näyttely

tulos

Lonkat Polvet Silmät LTE/MH
0-8 H/EH/

ERI

A-C 0-1 max 24 kk vanha tutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia*) (läpikäyty luonnetesti tai mh luonnekuvaus)
9-16 EH/ERI

 

A-B 0 max 24 kk vanha tutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

 

läpikäyty luonnetesti tai mh luonnekuvaus

*) = lievät viat PPM iris-iris, PHTVL 1 aste, mRD sallitaan, kun toinen osapuoli on tältä osin terve.

 

Vaatimukset

Koiran tulee olla fyysisesti terve sekä hyväluonteinen.

Nartun tulee olla täyttänyt 22 kuukautta astutushetkellä.

Pentueen tulee olla Suomen Kennelliiton (SKL) määräysten mukainen: Koirarekisteriohje.

Kaikki terveys/testitulosvaatimukset tulee olla täytettynä molemmilla vanhemmilla ennen astutusta.

Jos koiralla on C lonkat, 1 asteen polvet tai kyynärät tulee toisen osapuolen olla terve (A/B tai 0 tulos) tältä osin.

Ulkomailla asuvalta urokselta, jolla on aiemmin Suomessa korkeintaan 8 pentua, vaaditaan vain lonkka sekä silmätarkastustulokset.

Pentueen suurin sallittu sukusiitosprosentti Koiranet:llä laskettuna on 6.25 %.

Sama yhdistelmä otetaan A-listalle vain kerran.

Jos koiralla on jälkeläinen/jälkeläisiä, jolla on:

 • 1 tai vakavampiasteinen kyynärtulos tulee koiralla olla kyynärtulos ennen seuraavaa jalostuskäyttöä.
 • munuaisvika, ei sen pentuetta hyväksytä A-listalle.
 • vakava perinnöllinen silmäsairaus (lievinä pidetään: PPM iris-iris, PHTVL 1 aste, mRD ja lieväasteisteinen (1-2 karvan) distichiasis/trikiasista), ei sen pentuetta hyväksytä A-listalle.

Jos koiralla on ennestään 9 tai enemmän pentua, tulee ennen seuraavan pentueen A listalle pääsyä olla aiemmista pennuista vähintään 50 % terveystutkittu (vähintään lonkat & silmät). Tulosrajaa ei ole, kaikille koirille lisätään kuitenkin pentuvälitystietoihin jalostustoimikunnan laskema epävirallinen lonkkaindeksi.

 

Suositukset

Uroksen suositeltava käytön alaikäraja on 18 kuukautta, että suurin riski munuaisvian ilmenemiseen olisi ohitettu ja koira olisi fyysisesti ja henkisesti riittävän kehittynyt.

Suluissa olevaa tutkimus/testitulosta ei vaadita, mutta on suositeltavaa, että tulos olisi ennen jalostuskäyttöä olemassa.

Jos koiran aiemmissa pennuissa on ilmennyt jokin perinnölliseksi luokiteltava, lääkitystä vaativa krooninen sairaus, ei suositella koiran käyttöä enää jalostukseen.

Suositeltava sukusiitosprosentti yhdistelmälle on alle 4 %.

 

 

KAIKKIA B-LISTAN YHDISTELMIÄ/KOIRIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT:

 

Pentueen vanhemmista toinen/molemmat/yhdistelmä eivät täytä A listan ehtoja, mutta on SKL:ssa rekisteröintikelpoinen. B-listalle johtava syy merkitään näkyviin pentuvälitystietoihin.

B-listallekaan ei oteta pentueita, joiden vanhemmalla/vanhemmilla on:

 • vakava perinnöllinen silmäsairaus (lieviksi vioiksi katsotaan: mRD, lieväasteinen (1-2 karvan) distichiasis/trikiasis, PPM iris-iris, PHTVL/PHPV 1 aste).
 • patella luksaatioa 2 aste tai sitä huonompi
 • kyynärniveldysplasia 2 aste tai huonompi
 • perinnölliseksi luokiteltava lääkitystä vaativa krooninen sairaus (esim. kilpirauhasen vajaatoiminta, sydänsairaus, krooninen suolistotulehdus, epilepsia)

Tai kasvattaja ei ole yhdistyksen jäsen.

 

 

TIIVISTETTYNÄ SUURIMMAT UUDISTUKSET:

 

 

 • jaettuna kahteen entisen kolmen sijaan. Nyt on ratkaisevana tekijänä pentumäärä entisen pentuemäärien sijaan. Tällä on pyritty saamaan selkeyttä pentuvälityssääntöihin sekä otettu huomioon pentuekokojen vaihtelut.

 

 • polvitulos & sydänkuuntelu vaatimukset ensimmäiseen pentueeseen. Tällä on pyritty saamaan kartoitusta tilanteesta näissä sairauksissa. Polvitulokset ovat viimeisinä vuosina huonontuneet, joten vaatimusta tiukennettiin tilapäisesti – jatko mietitään sitten seurannan loputtua. Sydänkuuntelussa mennään edelleen epävirallisen lomakkeen kera, joten sen voi yhä suorittaa erittäin helposti kellä tahansa eläinlääkärillä. Toivomus on, että mahdollisimman laaja osa kannastamme tutkittaisiin, että saisimme riittävän hyvän kuvan rotumme sydäntilanteesta muokataksemme sääntöä tilanteen mukaan.

 

 

 • kyynärtulos vapaaehtoiseksi, jos koiran pennulla ei ole vikaa tavattu. Kyynärtulokset ovat olleet erinomaisia, vain kaksi 1- kyynärtulosta tapausta parista sadasta tutkitusta. Tämän vuoksi tämä tulos muutetaan nyt vapaaehtoiseksi, toki toivotuksi tulokseksi. Muista ISIC maista on saatu silloin tällöin huonojakin tuloksia, joten kyynärtilannetta seurataan jatkossakin.

 

 • uroksen käytön suositeltava alaikäraja on määritelty, kun aiemmin alaikäraja oli vain nartuilla, nartun käytön A-listan alaikäraja on nostettu 22 kuukauteen. Suosituksessa noudatetaan kansainvälisiä ISIC suosituksia.

 

 • tiukemmat vaatimukset, jos koiralla on ennestään 9 pentua (aiemmin 2 pentuetta). Uutena vaatimuksena myös, että tällöin koiran edellisistä pennuista tulee vähintään puolet olla lonkka- ja silmätarkistettu. Suomen kannan kokoon nähden 9 pentua on jo iso määrä jälkeläisiä. Tämän vuoksi on tärkeää, että sen ylittyessä otetaan huomioon jälkeläisten terveysnäytöt. Sen perusteella voidaan arvioida koiran jatkokäyttö ja mahdolliset heikkoudet/vahvuudet. Sillä itsellä tulee olla luonnetesti/kuvaus sekä terveet lonkat, polvet, silmät, sydän sekä vähintään erittäin hyvä ulkomuoto.

 

 • luonnetestivaatimuksen rinnalle on otettu vaihtoehtoisena MH luonnekuvaus. MH tuli vuoden 2010 alusta viralliseksi luonteen kuvausmuodoksi, joten se voidaan nyt nostaa luonnetestin rinnalle. MH on pitkään ollut käytössä Ruotsissa sekä Tanskassa rodun parissa, joten vertailukelpoista aineistoa on kasvattajilla myös tähän luonnekuvausmuotoon olemassa, vaikka suomalaistuloksia ei vielä ole paljon.

 

 

 • Mukaan on otettu B-lista, johon yhdistyksen jäsenenä oleva kasvattaja voi ilmoittaa pentueen, joka ei täytä A-listan ehtoja, mutta täyttää B-listan vaatimukset. Tämän listan pentueiden kohdalle merkitään minkä vuoksi A-listan ehdot eivät täyty.