Sääntömuutosehdotus

18§ LUOTTAMUSTOIMESTA EROTTAMINEN

Luottamustoimeen valitaan aina vuodeksi kerrallaan hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Jos jäsen on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen tai sen jäsenten toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti tai erotettu Islanninkoirat ry:stä on yhdistyksen hallituksella tai yhdistyskokouksella oikeus erottaa jäsen luottamustoimestaan niin, että erottamisen tekee aina se, joka hänet on luottamustoimeen nimennyt. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä, jos yksikin hallituksen tai yhdistyskokouksen jäsen sitä toivoo, ja päätöksen puolelle on saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Erotettu voi vedota yhdistyskokoukseen hallituksen päätöksestä 30 päivän aikana siitä päivästä, jolloin se/hän on saanut tiedon päätöksestä. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyskokouksessa.