Millainen on luonnetestin tulosten mukainen “keskiarvoislantilainen”?

Hundur 3/2001

Millainen on luonnetestin tulosten mukainen “keskiarvo islantilainen”?

13 islanninlammaskoiraa on käynyt luonnetestissä alkusyksyyn 2001 mennessä, useampi taitaa olla ilmoittautunut syksyn testeihin, joten pian saamme uusia tuloksia mukaan “keskiarvo islantilaista määriteltäessä”, tässä kuitenkin tämän hetkinen luonneprofiili:

Toimintakyky: + 1 eli kohtuullinen, kuvaa koiran rohkeutta toimia testissä (vaihteluväli testautuilla koirilla on ollut pienestä (-1) suureen (2))

Terävyys: +1 eli pieni; kuvaa kuinka herkästi koira reagoi aggressiivisesti tuntemattomaan uhkaajaan (muutamalla koiralla ollut +3 kohtuullinen, kaikilla muilla +1)

Puolustushalu: +1 eli pieni; kuvaa koiran synnynnäistä halua puolustaa uhattuna ohjaajaansa (tässä on ollut paljon vaihtelua, kohtuullinen puolustushalua on löytynyt 5 koiralta, kolme koiraa on ollut puolustushaluttomia)

Taisteluhalu: +1 eli erittäin suuri; kuvaa koiran synnynnäistä halua ryhtyä leikkimieliseen kamppailuun (keskiarvon mukainen ei itse asiassa ole ollut yhdelläkään testatulla koiralla, vaan 6 koirista on saanut +2 eli kohtuullinen, kaksi suuri (+3), neljä pieni (-1) ja yksi –2 eli riittämätön, siis islantilaisilla on paremminkin pieni tai kohtuullinen taisteluhalu, pieni aineisto vaan vie keskiarvon +1:een, se varmaan korjautuu suuremmalla aineistolla +2:een)

Hermorakenne: +1 eli hieman rauhaton; kuvaa koiran hermojen kokonaiskestävyyttä ja testin koiralle aiheuttamien paineiden sietokykyä (neljä koiraa on saanut +2, suhteellisen rauhallinen, muut +1)

Temperamentti: + 2 eli kohtuullisen vilkas kuvaa koiran kykyä havainnoida ja osallistua ympäristön tapahtumiin, sen vilkkautta (neljää koiraa lukuun ottamatta kaikki ovat saaneet +3 eli vilkas arvosanan, kaksi on saanut +2, yksi +1 (erittäin vilkas) ja yksi –2 (välinpitämätön), tässäkin keskiarvo varmaan asettuu useamman testatun koiran jälkeen +3 eli vilkkaaseen)

Kovuus: +1 eli hieman pehmeä, kuvaa koiran taipumusta muistaa epämiellyttäviä tapahtumia (kaksi koiraa on saanut +3 kohtuullisen kova, kaksi koiraa –2 pehmeä, muut +1)

Luoksepäästävyys: +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin.

Laukauspelottomuus: + laukausvarma (kaksi koiraa on ollut laukauskokemattomia)

Kokonaispistemäärä olisi tällöin + 145 pistettä. Kokonaispistemäärää lasketaan kertoimien avulla, joten se ei kerro tuloksesta sinällään juuri mitään, hyväksyttyyn testiin pistemäärän tulee kuitenkin olla vähintään + 75 pistettä ja sen on 13 koirasta ylittänyt 12 eli normaali islanninlammaskoira läpäisee helposti testin (vaihtelu +25- + 223 pistettä).

 

Mitä hyötyä luonnetestistä on?

Luonnetestien tuomarit ovat erittäin perusteellisesti koulutettu arviomaan koiran luonnetta ja käyttäytymistä. Testissä on aina kaksi tuomaria, joten testitulos ei ole yhden ihmisen mielipide.

Suurin hyöty testistä on koiran ohjaajalle, hän näkee kuinka hänen koiransa käyttäytyy, välttämättä koira ei “yllätä” testissä ohjaajaa, mutta moni on löytänyt yllättäviä puolia koirastaan luonnetestissä. Koulutukseen siitä on apua, kun saat luonnetestin tuomareiden mielipiteen siitä millainen koirasi on: onko sillä suuri taisteluhalu, jota voi hyödyntää, onko se pehmeä/kova jne.

Toinen hyötyvä ryhmä on jalostuskäyttöä koiralla suunnitteleva. Luonnetestin tuloksesta voit hieman saada lisätietoa siitä millainen koira on luonteeltaan ja esim. keskiarvoon verrattuna miettiä millainen sen sulhasen/sille käytettävän nartun tulisi olla, jotta tämä ei ainakaan vedä luonnetta väärään suuntaan. Esim. pehmeälle koiralle ei kannata käyttää toista pehmeää, kukaan ei halua varmasti rodusta kaikkea pelkäävää, se ei ole rodun perusluonteen mukaista. Kahta erittäin vilkasta koiraa ei varmasti kannata yhdistää, samoin ei kahta toimintakyvyltään pientä koiraa.

 

Miksi vaatimukseksi MVA arvoon?

Islanninlammaskoiran rotumääritelmä kuvaa rotua: Islanninlammaskoira on luonnostaan erittäin valpas ja antaa aina vieraille innokkaan vastaanoton olematta aggressiivinen. Islanninlammaskoira on iloinen, ystävällinen, utelias, leikkisä ja peloton. Sellaisena sen varmasti haluamme säilyttääkin, siitä kaikki ovat varmasti yksimielisiä. Lieneehän juuri luonne huomattavasti yhtenäisempi tekijä tällä rodulla, jonka ulkomuoto puolestaan vaihtelee melkoisesti! Jotta MVA olisi rotumääritelmän mukainen myös luonteeltaan – sitä ei ulkomuotoarvostelussa aina huomioida – olisi yksi tapa varmistaa se liittämällä MVA arvon saavuttamiseen vaatimukseksi hyväksytty luonnetesti. Se ei ole osoittautunut nyt testattujen koirien kohdalla olevan mikään hankalasti saavutettava tavoite ja samalla saisimme arvokasta tietoa koiriemme luonteista. Testejä järjestetään ympäri maata erityisesti ja yhdistyksemme voi tarvittaessa järjestää omia testejä.

Luonnetesti vaatimuksena FIN MVA arvoon on syyskokouksen esityslistalla! (hyväksyttiin)

Luonnetestien tuloksia: