Pevisa ja muut jalostusohjeet

Hundur 1/02

PEVISA JA MUUT JALOSTUSOHJEET

Islanninlammaskoira on mukana Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmassa ja sen mukaisesti 1.1.2002 on ollut voimassa, että koiralla tulee olla pentuja rekisteröitäessä virallinen lonkkakuvaustulos ja voimassa oleva silmätarkastustulos. Silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta. Jos silmätarkastuslausunto on vanhentunut, sen ehtii saada kuntoon ennen pentujen rekisteröintiä, mutta on suositeltavaa, että ennen astutusta on silmät tarkastettu. Jos silmät eivät olisikaan terveet on tilanne hankala monin tavoin, jos pentue on jo tulossa/ syntynyt. Onneksi rotumme on tilanne silmien osalta vaikuttaa erittäin hyvältä, mukava määrä koiria on viimekuukausina tarkastettu ja kaikki todettu terveiksi.

Jalostusohjesääntö suosittelee myös seuraavia asioita:

  • yhdellä uroksella/nartulla tulisi olla enintään viisi pentuetta tai 25 jälkeläistä
  • jalostukseen käytettävän nartun tulisi olla vähintään 20 kk:n ikäinen astutushetkellä
  • yläikärajaksi suositellaan nartuilla 8 vuotta, ensimmäisten pentujen syntyessä suositellaan kuitenkin, että narttu ei olisi yli 5-vuotias
  • urosten käytön alaikärajana voidaan pitää 12 kk:a, joka on virallisen lonkkakuvauksen raja, suositeltavaa olisi kuitenkin odottaa lonkkakuvausta 18 kk:n ikään, jotta koiran luusto olisi kehittynyt riittävästi
  • koiran on oltava terve ja hyväkuntoinen
  • koiralla on vähintään 2. palkinto virallisesta luokasta näyttelystä.
  • koiralla on hyväksytty luonnetesti

Luonnetestin tarkoitus tässä on se, että rodun pohjaa yhä luodessa Suomeen meidän olisi ensiarvoisen tärkeää saada jalostuksessa pysymään rodun erinomainen luonne. Se merkitsee, että hermorakenne on kunnossa, koira kestää testin rasitteet vähintään kohtuullisen hyvin eikä osoita aggressiivisuutta tms. Tämän saat selville toki ns. kotioloissakin, mutta puolueettoman arvion koirastasi saat luonteen asiantuntijoilta, joita luonnetestaajat ovat. Testin loppupisteillä ei ole merkitystä koiran jalostusarvolle. Sen sijaan testin osa-alueita voidaan hyödyntää jalostussuunnittelussa valittaessa nartulle urosta, tässä jalostustoimikunta auttaa mielellään. Luonnetestin ikäraja on 2 vuotta.

Näyttelyarvostelu on hyvä hakea useammalta tuomarilta, rotumme on monelle tuomarille vaikea arvioitava, koska sitä näkee harvoin. Sen vuoksi totuuden mukaisempi kuva syntyy usein vasta useamman tuomarin arvion mukaan. Erikoisnäyttelyihimme yritämme saada tuomareita, jotka rodun tuntevat hyvin, niitä kannattaa siis hyödyntää!

Pentujen määrä Suomessa on kasvussa, mutta tärkeää olisi, että yhdelle koiralle ei tule liikaa jälkeläisiä. Tämä ns. matadorien käyttö ei meillä ole ollut ongelma, mutta toivottavaa olisi, että se ei siksi muodostuisikaan. Jalostusohjesääntö on määrittänyt rajaksi 5 pentuetta tai 25 jälkeläistä. Ohessa lista jalostukseen käytetyistä uroksista ja nartuista jälkeläismäärineen. Muutaman koiran kohdalla raja on täysi/ lähes täysi. Tässä on vastuu niin uroksen kuin nartun omistajalla. Uroksen omistajalla on oikeus valita nartut, joille uroksensa antaa jalostukseen. Uroksen omistajan olisi hyvä olla selvillä määräyksistä ja varmistaa, että nartulla on kaikki jalostusohjesäännön määräykset täytettynä. Jalostustoimikunta neuvoo mielellään myös uroksen omistajia, jos haluat varmistaa onko yhdistelmä sopiva.

Jalostustoimikunta antaa jalostussuosituksia mieluiten kirjallisesti tehtyihin hakemuksiin. Kirjaa paperille ylös koiran juoksun arvioitu aika ja omat toiveesi uroksen suhteen. Terveys yms. tiedot nartusta ja mahdolliset omat urosehdotuksesi. Lähetä tämä jalostustoimikunnan käsittelyyn: Riitta Lumiluoto, Viitamäentie 486 B, 58200 KERIMÄKI tai sähköpostilla: riitta.lumiluoto@pp.inet.fi