Hallitus tiedottaa, huhtikuu 2017

Jäsenmaksut pyritään jatkossa lähettämään ensisijaisesti sähköpostitse, joten toimivan sähköpostin voi lähettää jäsensihteeri&rahastonhoitajalle r.kylavuori (at) outlook.com

 

Kokeiden anominen: jos olette järjestämässä kokeita/testejä yms. ottakaa selvää niiden kriteereistä ja anomisajoista ja olkaa hyvissä ajoin yhteydessä hallitukseen, jos niissä tarvitaan yhdistystä.

Tällä hetkellä sihteeri Kirsi Asikaisella on VIRKKU oikeudet.

 

Voimassa olevia päätöksiä

Hallituksen päätöksiä

 • Kaiverrusraha 5€/kiertopalkinto voi hakea kuittia vastaan rahastonhoitajan kautta.
 • Tuleviin kalentereihin kuviaan lähettäneelle annetaan alennusta kalenterista. Alennus on puolet kalenterin hinnasta per kuvaaja.
 • Vuosikirjan kirjoittamiseen tai tekemiseen osallistuville annetaan vuosikirja ilmaiseksi, mikäli kirjoittaja / tekijä niin haluaa.

 

Yhdistyksen päätöksiä

 • Porkkana: alue, joka järjestää järjestää mätsärin tai viralliset tai epäviralliset kisat jossain lajissa Islanninkoirat ry:n nimissä saa tuotosta  60 %
  • Match Show, Möllikilpailun tai muun vastaavan tapahtuman kaikki tuotot tilitetään Islanninkoirat ry:lle rahastonhoitajan kautta, mutta järjestäjät saavat yllä mainitun prosenttiosuuden tapahtuman tuotosta käytettäväksi islanninlammaskoiraharrastuksien tukiin Islanninkoirat ry:n jäsenille. Järjestäjät sopivat yksimielisesti mihin tuoton käyttävät ja anovat ns. korvamerkittyä rahaa yhdistyksen rahastonhoitajalta ja informoivat myös hallitusta siitä mihin rahan käyttävät.
  • Tapahtumien tulee olla asiallisesti hoidettu ja niissä noudatetaan Kennelliiton sääntöjä koiratapahtumille ja yleistä lakia kokoontumisten suhteen. Tapahtumalla tulee olla toimikunta (vähintään 3 Islanninkoirat ry:n jäsentä). Tapahtuman tuotosta jää siis 40 % yhdistykselle, koska tapahtuma järjestetään sen nimissä. Tapahtumassa voidaan käyttää Islanninkoirat ry:n lippua ja logoa. Lippua voi tiedustella katariina.jarkko@gmail.com
  • Tapahtumasta tulee laittaa anomus/tiedote Islanninkoirat ry:n hallitukselle 1 kk ennen tapahtuma-ajankohtaa. Hallituksella on veto-oikeus ja voi kieltää tapahtuman järjestämisen jos se epäilee että tapahtuma ei ole hyvänmaun mukainen tai se voisi olla yhdistykselle haitallinen tai se epäilee että järjestäjät eivät kykene hoitamaan tapahtumaa.

 

 • Makkararaha: 2016 syyskokouksessa päätettiin myöntää vuonna 2017 aluille ns. makkararahaa eli kuittia vastaan voivat aluevastaavat (tai delegoidut henkilöt) hakea rahastonhoitajalta korvausta esim. yhteislenkillä tarjottujen makkaroiden/kahvien kuluista yhteensä 30€/alue. Edellytyksenä on että tapahtumasta on ilmoitettu yhdistyksen nettisivuilla ja FB ryhmässä. Tämä kannattaa hyödyntää esim. 18.7.2017 vietettävänä islanninkoiran päivänä.

 

 

Islanninkoirat Ry:ltä voi anoa tukea seuraaviin kohteisiin:

 • koulutus- ja harrastustapahtumiin
 • joukkuekilpailujen osallistumismaksuihin
 • alueellisiin, pienimuotoisempiin rotua, harrastustoimintaa ja rodun harrastajien vuorovaikutusta tukeviin tapahtumiin

Tukea voi hakea tapahtumaa ennen tai sen jälkeen lähettämällä anomuksen hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille. Hallitus käsittelee tukihakemuksen seuraavassa kokouksessaan ja päättää annettavan summan tapauskohtaisesti. Tukipäätökset pyritään tekemään kaikkien lajien suhteen tasapuolisesti. Tuen saamiseksi tapahtumasta/koulutuksesta on tiedotettava ennen ilmoittautumisajankohtaa Islanninkoirat ry:n nettisivuilla tai Hundur-lehdessä, jotta kaikilla jäsenillä on tasapuolisesti mahdollisuus ilmoittautua siihen.

Hakemuksen yhteyteen tulee liittää suunnitelma tai toteutuma koulutuksen/tapahtuman/kilpailun kokonaiskustannuksista, aikataulusta, sisällöstä, paikasta, kouluttajasta tai kouluttajista, käytännön järjestelyistä yms.

Tukihakemuksessa on käytettävä yhdistyksen kulujenseurantakaavaketta, joka löytyy: Yhdistys > Kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat

Tuki pitää kohdistaa Islanninkoirat Ry:n jäsenille.