PEVISA uudistuu 1.7.2017

Huomiona kaikille islanninlammaskoiria kasvattaville tai muuten aiheesta kiinnostuneille!

Heinäkuun alusta islanninlammaskoirien PEVISA-ohjelmaan liitetään jälkeläismäärärajoitus. Sen mukaan koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 18 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 9 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue, rekisteröidään kuitenkin kokonaan.

Tämän jälkeen Pevisa on kokonaisuudessaan tällainen:

Lonkat: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvaustulos. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C.

 

Polvet: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen polvitarkastustulos. Rekisteröinnillä ei ole raja-arvoa.

 

Silmät: koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastustulos. Silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta.

 

jälkeläimäärät: Koiran Suomessa rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 18 pentua,

joista alle 5-vuotiaana enintään 9 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue, rekisteröidään kuitenkin kokonaan.