Avustukset terveystutkimuksiin

Anomuksesta voi jalostustoimikunta myöntää pientä avustusta (30 % kuluista, korkeintaan 30 e) koiran omistajalle/kasvattajalle rodun kannalta tärkeisiin terveystutkimuksiin. Tällaisiksi luetaan patologin lausunnot koiran kuolinsyyn selvittämiseksi sekä uusien, mahdollisesti vakavampiin perinnöllisiin vikoihin/sairauksiin viittaavien löydöksien jatkotutkimukset. Saman koiran, samaan vikaan/sairauteen liittyviin tutkimuksiin voidaan myöntää avustus useaan kertaan, jos uudet tutkimukset tehdään nimenomaan rodun takia, esim. diagnoosin varmistamiseksi.

Vapaamuotoiset anomukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, jalostustoimikunta päättää 1.1. – 30.6. tulleiden anomuksien maksuista heinäkuussa sekä 1.7. – 31.12. anomuksista tammikuussa. Anomukseen tulee liittää kuitti tai sen kopio kuluista.