Vanhemmat hallituksen tiedotteet

Syyskuu 2016:

Islanninkoirat ry:n nettisivujen uudistaminen on aloitettu, tavoite on saada uudet sivut valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä.

Hallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa jäsenten erottamisessa ja hyväksymisessä käyttöön seuraavan laisen toimintamallin: Jäsenmaksun eräpäivä on helmikuussa, maaliskuussa lähtee maksumuistutus (tiedotuksella erottamisesta jos ei maksua tule) ja huhtikuun lopussa (tai seuraavassa hallituksen kokouksessa) erotetaan maksamattomat.
Uudet hyväksytään joka kokouksessa, jotta lehtien postituslistalle pääsee heti mukaan.
Loppuvuoden jäsenmaksut (marras-joulukuu) laitetaan voimaan seuraavana vuonna, joten heille lähtee tervetulotoivotus ja ilmoitus, että lehdet saavat alkavasta vuodesta.

Vuoden 2018 erikoisnäyttely järjestetään Oulun seudulla
toimikunnan pj Mirja Hyttinen ja sihteeri Anne Haataja


Helmikuu 2016:

Toistaiseksi voimassa olevia päätöksiä

Hallituksen päätöksiä

Tuleviin kalentereihin kuviaan lähettäneelle annetaan alennusta kalenterista. Alennus on puolet kalenterin hinnasta per kuvaaja.
Vuosikirjan kirjoittamiseen tai tekemiseen osallistuville annetaan vuosikirja ilmaiseksi, mikäli kirjoittaja / tekijä niin haluaa.

Yhdistyksen päätöksiä

”Porkkana”:

alue, joka järjestää match shown tai möllikisat jossain lajissa Islanninkoirat ry:n nimissä saa tuotosta 60 %Match Show, Möllikilpailun tai muun vastaavan tapahtuman kaikki tuotot tilitetään Islanninkoirat ry:lle rahastonhoitajan kautta, mutta järjestäjät saavat 60% tapahtuman tuotosta käytettäväksi islanninlammaskoiraharrastuksien tukiin Islanninkoirat ry:n jäsenille. Järjestäjät sopivat yksimielisesti mihin tuoton käyttävät ja anovat ns. korvamerkittyä rahaa yhdistyksen rahastonhoitajalta ja informoivat myös hallitusta siitä mihin rahan käyttävät.

Tapahtumien tulee olla asiallisesti hoidettu ja niissä noudatetaan Kennelliiton sääntöjä koira tapahtumille ja yleistä lakia kokoontumisten suhteen. Tapahtumalla tulee olla toimikunta (vähintään 3 islanninkoirat ry:n jäsentä). Tapahtuman tuotosta jää 40% yhdistykselle, koska tapahtuma järjestetään sen nimissä. Tapahtumassa voidaan käyttää Islanninkoirat ry:n lippua ja logoa. Lippua voi tiedustella katariina.jarkko gmail.com

Tapahtumasta tulee laittaa anomus/tiedote Islanninkoirat ry:n hallitukselle 1 kk ennen tapahtuma-ajankohtaa. Hallituksella on veto-oikeus ja voi kieltää tapahtuman järjestämisen, jos se epäilee, että tapahtuma ei ole hyvänmaun mukainen tai se voisi olla yhdistykselle haitallinen tai se epäilee, että järjestäjät eivät kykene hoitamaan tapahtumaa.

Islanninkoirat Ry:n tuet:

Islanninlammaskoirat Ry:n hallitukselta voi anoa tukea seuraaviin kohteisiin:

– koulutus- ja harrastustapahtumiin
– joukkuekilpailujen osallistumismaksuihin
– alueellisiin, pienimuotoisempiin rotua, harrastustoimintaa ja rodun harrastajien vuorovaikutusta tukeviin tapahtumiin

Tukea voi hakea tapahtumaa ennen tai sen jälkeen. Hallitus käsittelee tukihakemuksen seuraavassa kokouksessaan ja päättää annettavan summan tapauskohtaisesti. Tukipäätökset pyritään tekemään kaikkien lajien suhteen tasapuolisesti.

Hakemuksen yhteyteen tulee liittää suunnitelma tai toteutuma koulutuksen/tapahtuman/kilpailun kokonaiskustannuksista, aikataulusta, sisällöstä, paikasta, kouluttajasta tai kouluttajista, käytännön järjestelyistä yms.

Tukihakemuksessa on käytettävä yhdistyksen kulujenseurantakaavakeketta, joka löytyy: Yhdistys > Kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat

Tuki pitää kohdistaa Islanninkoirat Ry:n jäsenille.

Yhdistyksen jäsenellä on lisäksi mahdollisuus hakea koulutustukea esim. toimitsija, tuomari yms. koulutuksiin, sillä edellytyksellä, että on tarvittaessa käytettävissä yhdistyksen järjestämissä koe/testi/kilpailu tilaisuuksissa. Tukiosuuden päättää hallitus. Hakemukseen on liitettävä mukaan kuitti maksetusta osallistumismaksusta.


Helmikuu 2010:

Islanninkoirat Ry:n sääntömuutokset:

Uudistuneet Islanninkoirat Ry:n säännöt tuovat jäsenyyteen seuraavat käytännön muutokset:

1. Pennunostajan tutustumispaketti poistuu käytössä ja se korvaantuu pentuejäsenyydellä. Kasvattaja ilmoittaa pennunostajan yhdistykselle pentuejäseneksi. Kasvattaja maksaa pennunostajan puolesta pentuejäsenmaksun, joka on normaalijäsenmaksua edullisempi. Pentuejäsenmaksu määritellään vuosittain ja sen hyväksyy yhdistyksen syyskokous. Pennun ostaja on pentuejäsenenä kyseisen kalenterivuoden ajan yhdistyksen täysivaltainen jäsen. Jäsenetuihin kuuluu Hundur -lehtien lisäksi myös yhdistyksen pentuopas. Pentuejäsenvuoden jälkeen pennunostaja maksaa itse seuraavan vuoden jäsenmaksun ja tällä ilmaisee halunsa jatkaa Islanninkoirat Ry:n jäsenenä. Jos pennunostaja ei maksa seuraavan vuoden jäsenmaksua, hänet erotetaan Islanninkoirat Ry:n jäsenyydestä.

2. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä tuomarijäseneksi suomalaisen ulkomuototuomarin, jolla on voimassaolevat arvosteluoikeudet islanninlammaskoirille. Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityishenkilön. Tuomari- ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

3. Jäsenen eroamiseen tehtiin seuraava lisäys:

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa eräpäivästä, hänet erotetaan Islanninkoirat Ry:n jäsenyydestä.

Islanninkoirat Ry:n Vuoden Agilitykoira ja Vuoden Agilitytulokas kilpailun säännöt

Suomen Agilityliitto hyväksyi uudet kansalliset agilitysäännökset viime vuonna (2009) ja ne astuivat voimaan 1.6.2009. Hallituksen päätöksen mukaisesti Islanninkoirat ry:n Vuoden Agilitykoira ja Vuoden Agilitytulokas kilpailujen säännöt muutettiin Suomen Agilityliiton sääntöjen mukaisiksi.

Uudet säännöt :

Tulos I-luokka II-luokka III-luokka
0.00 4 12
0.01-5.99  3 6 9
6.00-15.99 2 4 6
16.00-25.99 1 2 3

 


Huhtikuu 2007:

Pelisäännöt koskien yhdistyksen nimissä järjestetyistä tapahtumista tiedottamista:

  • yhdistyksen kaikkien jäsenten on oltava mahdollisimman tasa-arvoisessa asemassa tiedotettaessa yhdistyksen järjestämistä tapahtumista
  • yhdistyksen viralliset tiedotuskanavat ovat internet-sivut www.islanninkoirat.com sekä jäsenlehti Hundur
  • islanninkoirien keskustelufoorumi ei ole yhdistyksen virallinen tiedotuskanava, mutta sielläkin voidaan tapahtumista tiedottaa, kunhan asiasta on viestitetty ensisijaisesti yhdistyksen virallisten kanavien kautta. Tavoitteena on tietenkin saada tapahtumiin niin paljon osallistujia kuin on mahdollista tai ainakin maksimimäärä, joten monipuolinen tiedottaminen on hyvä asia
  • Hundur ilmestyy 4 kertaa vuodessa, joten käytännön syistä joistakin tapahtumista voidaan ilmoittaa vain yhdistyksen internet-sivuilla
  • suunnitelluista tapahtumista on informoitava hallitusta etukäteen, ennen kuin tapahtumasta tiedotetaan julkisesti. Tämä ei kuitenkaan koske yhteislenkkejä tmv. tapahtumia.